For at udnytte vores tilbud, skal man være medlem af Kolding Firma Idræt

 

MEDLEMSKAB I KFI 2019-20

Denne sæson starter den 1. juli 2019 og slutter 30. juni 2020.


Iflg. vedtægterne §5: Medlemskab:

5.1. Foreningen der er åben for alle, optager fortrinsvis personer, der er hjemmehørende i Kolding Kommune som nedenfor nævnt:
   a. Firma-, etats og brancheidrætsklubber samt disses familier.
   b. Fællesskaber samt disses familier.
   c. Enkeltmedlemmer.
   d. Passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål.

5.2. Ved familier forstås: Ægtefæller eller samlever og deres børn, under forudsætning af, at de har fælles postadresse.

5.3. En Firmaklub eller et Fællesskabs optagelse i Kolding Firma Sport sker efter indsendelse af et optagelsesskema. Optagelsen afgøres af forretningsudvalget.

5.4. Kolding Firma Idræt udsteder medlemskort senest 1 måned efter grundkontingent er betalt.

Antal medlemmer og aktiviteter og deres alder bruges i forbindelse med vores ansøgning om tilskud fra de kommunale myndigheder og Dansk Firmaidrætsforbund. Dette er med til at nedbringe vores udgifter til bl.a. halleje, administration mv.

Årskontingent som vedtages på generalforsamling hvert år:
2019-2020:  Kr. 135,00 pr. person

Fra 30.juni 2020 skal man ikke længere betale for medlemskab af Kolding Firma Idræt. Man skal derefter kun betale for de enkelte aktiviteter.

Hent tilmeldingsskema (word-fil) 

Hent tilmeldingsskema (pdf-fil)


 

 
CVR: 39603128
Handelsbetingelser

Kolding Firma Idræt / Idræt For Alle

Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding

KFI CVRnr: 3960 3126 / IFA CVRnr: 1900 6301

 
CVR: 39603128
Handelsbetingelser