Formands Beretning 2021 - 22

Årets forløb

Som nogen måske har bemærket, er der i år ikke lavet skriftlig beretning.

Dette fordi, der efterhånden ikke er så mange udvalg, og foreningen heller ikke længere er så stor, at det er hensigtsmæssigt både at have en skriftlig og en mundtlig beretning.

I stedet får I her bestyrelsens beretning.

Det har på flere måder været et hårdt år.

 

Coronaen ligger stadig som en skygge over fores lille forening, og det har sat sine spor både medlemsmæssigt og økonomisk.

 

Bowling, der i 20/21 blev tvunget til at lukke turneringen ned inden den overhovedet var startet, kørte året 21/22 uden betaling fra alle hold, der havde været tilmeldt 20/21. Af den grund er der heller ikke kommet indtægter fra deres turnering. Til gengæld gjorde det, at vi stadig har en bowling-turnering.

 

Fodbold kæmpede hele sæsonen med mange frameldinger i en i forvejen tyndt besat turnering – de måtte helt aflyse de sidste spilleaftener pga. for få deltagere. Sommerens udendørs-turnering kom aldrig i gang, så hvad der skal ske med fodbold i fremtiden, er lige nu uvist.

 

Speedbike kører stadig, men vi skal desværre bruge en ny instruktør efter jul, da vores instruktør går på barsel. Godt for hende, men ærgerligt for os!

 

Også petanque har mærket ændringerne, der var kun meget få hold i den turnering, hvor for nogle år tilbage lå på næsten 30 aktive hold. Vi må se, hvordan det kommer til at gå næste år.

Til gengæld var der pænt tilslutning til årets åbne stævne i petanque, hvor der også kom hold fra Fredericia og Middelfart.

 

Der er pænt mange badminton baner i gang i Parkhallen, men vi kan som altid godt bruge flere spillere.

På hjemmesiden kan man hele tiden se, hvilke baner, der er optaget, og hvilke man kan leje.

Vi håber, at vores nye tiltag med aktiv familie-søndag måske kan give lidt flere spillere i vores hal.

Ifa

 

Ifa har stadig deres plads i Parkhallen, og de hører også stadig med under Dansk Firmaidræt.

Foreningen gør et stort arbejde med at holde, især den ældre, del af Koldings borgere aktive og i god form.

De har mange gode aktiviteter i gang, og jeg vil opfordre til, at man går ind og ser deres hjemmeside.

Vi deler også fortsat kontor og kontoransat med IFA, hvilket er en fordel for begge parter.

Stævner/arrangementer

Slotssø-stafetten og Julemærke-marchen er stadig de 2 store arrangementer, der bliver lavet af Kolding Firma Idræt i samarbejde med Kolding KFUM.

Der er ikke så mange deltagere som før coronaen satte ind, men deltagerantallet er da let stigende, så vi håber, det efterhånden kommer tilbage.

I år havde vi det dejligste vejr længe, og det kunne også mærkes på stemningen, der trods forsinkelse denne aften forblev god og hyggelig.

Julemærkemarchen foregår som altid første søndag i december, og jeg skal da ikke skjule, at jeg er stolt over, at vi kan være med til at opretholde denne gode tradition og samtidig skaffe penge til en så vigtig sag som julemærkehjemmene.

Hotel Kolding Fjord er den perfekte ramme om arrangementet, og de har tit en overraskelse med i ærmet, som giver lidt ekstra indtjening på dagen. Sidste år var det juletræs-kugler, med et billede af hotellet, Danmarks første julemærke-hjem.

Parkhallen

Parkhallen er en selvejende institution, hvor KH og KFI sammen danner bestyrelsen. I år ser den således ud:

Formand: Svend Bjørnbak (KFI)

Næstformand: Herbert Skovsby (KH)

Kasserer: Jørn Godt (KFI)

Sekretær: Bent Ginnerskov Jensen (KH)

Bestyrelse: Hans Christian Jørgensen (KFI)

Bestyrelse: Kurt Bryhl (KH)

Der er gode og rene forhold i såvel hal som cafeteria, hvilket også ses på den elite smiley, som cafeteriet har fået tildelt.

Arne og hans personale er en stor hjælp for de foreninger, der har hjemme i parkhallen. Dette gælder ikke bare, når foreningerne har aktiviteter i hallen, men også når det gælder om at udnytte tiderne i hallen, hvor KH og KFI ikke selv kan fylde timerne ud – de timer, andre lejer, skal vi jo ikke betale!

Der skal her derfor også være plads til at takke hallens personale for det gode arbejde, der hvert år lægges i hallen. Både i det daglige arbejde og ved større arrangementer.

 

Økonomi - Kontor

Vi har heldigvis et godt fungerende kontor i vores forening – Charlotte er en god støtte for bestyrelsen, og hun fungerer også som bindeled til Parkhallen og IFA.

Vi håber, vi kan beholde hende på posten mange år endnu.

Økonomisk har det været et meget hårdt år.

Som tidligere nævnt, har bowling ikke givet synderlige indtægter og fodbold har haft problemer.

Til gengæld har vi haft folk i Århus som hjælp ved Firmaidræt open i Petanque – det gav da et lille ekstra tilskud til fælles-kassen.

At vi ikke længere betaler det helt store beløb for at få gennemgået vores regnskab har også hjulpet lidt.

Regnskabet bliver senere gennemgået af …….

Arbejdspladsernes motionsuge

 

Firmaidrætten lægger hvert år op til, at der, på samme dag som skolerne afholder deres motionsdag, også afholdes motionsdag på arbejdspladserne. I år er der afsat en hel uge til formålet.

Vi har heldigvis også firmaer i vores område, der deltager.

Vi havde i år åbnet op for, at firmaer kunne ”låne” vores hal i ledige timer i denne uge. Et firma havde også sagt ja, men der kom desværre noget i vejen i sidste øjeblik, så de ikke kom alligevel. Vi må prøve noget andet næste år.

Samarbejdet med Hansenberg har desværre også ligget underdrejet det sidste år, igen fordi man har været meget forsigtig pga. Corona.

Vi håber på mere det kommende år, hvis smittetallet ikke stiger for meget igen.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside er begyndt at fungere bedre, da vi er flere, der har lært at gøre noget ved den.

Det hjalp også en del, at vi nu har siden for os selv, og ikke længere skal dele den med IFA.

Vi prøver hele tiden at holde den opdateret, men skulle man opdage fejl eller andre irriterende mangler, må man hellere end gerne henvende sig på mail.

Fremtiden

Og nu til fremtiden.

Hvad skal der ske med Kolding Firma og familie idræt i de kommende år?

 

Den planlagte familie-dag bliver til virkelighed indenfor denne sæson, for på søndag har vi inviteret til den første aktiv-familie-søndag.

Vi præsenterer vores speedbike-cykler, spiller floorball med børn og voksne, viser Bowls frem – og spiller lidt med de fremmødte, vi sætter badminton op og vi har motions-bingo rundt om Marielundsøen.

Alle er hjertelig velkomne, og jeg håber da også på at se jer på søndag.

 

Vores håb er, at en sådan dag kan give flere medlemmer i de forskellige aktiviteter. Måske kan vi endda få nok til at starte floorball op igen.

Vi tager også en oversigt over ledige badmintonbaner med – det ville jo være dejligt, hvis vi kan fylde nogle af dem med glade spillere i resten af sæsonen.

 

En til er helt sikkert: vi får brug for nye medlemmer af udvalg og bestyrelse, ellers bliver det svært at få aktiviteterne til at fortsætte.

Især fodbold og bowling er udfordret, og så mangler vi nok også en sekretær.

 

Vi står også stadig med udfordringen med at skaffe en ny formand inden for de nærmeste år.

Hvis en kandidat til formand melder sig, bliver der til gengæld ikke brug for en ny sekretær, for den post skal jeg gerne overtage.

 

Jeg vil slutte af med at takke alle for det gode arbejde i det forgangne år.

Dette gælder både udvalg, bestyrelse og ikke mindst Charlotte på kontoret.

Tak fordi I lyttede.