For at udnytte vores tilbud, skal man være medlem af Kolding Firma Idræt

 

MEDLEMSKAB I KFI 2017-18

Vores nye sæson starter den 1. juli 2018  og slutter 30. juni 2019.


Iflg. vedtægterne §5: Medlemskab:

5.1. Foreningen der er åben for alle, optager fortrinsvis personer, der er hjemmehørende i Kolding Kommune som nedenfor nævnt:
   a. Firma-, etats og brancheidrætsklubber samt disses familier.
   b. Fællesskaber samt disses familier.
   c. Enkeltmedlemmer.
   d. Passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål.

5.2. Ved familier forstås: Ægtefæller eller samlever og deres børn, under forudsætning af, at de har fælles postadresse.

5.3. En Firmaklub eller et Fællesskabs optagelse i Kolding Firma Sport sker efter indsendelse af et optagelsesskema. Optagelsen afgøres af forretningsudvalget.

5.4. Kolding Firma Idræt udsteder medlemskort senest 1 måned efter grundkontingent er betalt.

Antal medlemmer og aktiviteter og deres alder bruges i forbindelse med vores ansøgning om tilskud fra de kommunale myndigheder og Dansk Firmaidrætsforbund. Dette er med til at nedbringe vores udgifter til bl.a. halleje, administration mv.

Årskontingent som vedtages på generalforsamling hvert år:
2018-2019:  Kr. 135,00 pr.person

 

Hent tilmeldingsskema (word-fil) 

Hent tilmeldingsskema (pdf-fil)


 

 
CVR: 39603128
Handelsbetingelser