SØK - SYDØSTJYLLANDSKREDSEN 

Firmaidræt Sydøstjylland formål er gennem koordination mellem de tilsluttede foreninger, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 

 Hans Borbjerg  - pokalen

 Indstiftet den 8. april 1994

Den kan tildeles en firmaidrætsleder, der har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde på kreds- eller foreningsplan for firmaidrætten i Sydøstjylland kredsen.
Pokalen er evigt vandrende og uddeles hvert år på det ordinære årsmøde i Sydøstjylland kredsen. Modtagerens navn indgraveres i pokalen forud for overrækkelsen.
Indstillingsberettigede er: Kredsbestyrelsen, kredsens udvalg og foreningerne i Sydøstjylland kredsen. Kredsbestyrelsen vælger årets pokalmodtager blandt de indstillede kandidater. Indstillinger skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 1. januar.
Modtageren har det fulde ansvar for pokalen så længe denne er i modtagerens varetægt. Pokalen returneres til Kredsbestyrelsen senest en måned før uddelingen. Ved uddeling af Borbjerg-pokalen gives en erstatningspokal til foregående års pokalmodtager.

Læs mere og se tidligere modtagere