HÆDERSTEGN i foreningen ved generalforsamlingen okt. 2015

   

----------------------------------------------