SLOTSSØSTAFETTEN udvalg

 Formand 

 Svend Bjørnbak
 mobil: 2462 3677       

 mail   

 
 Udvalgsmedlem       
 Alex Pedersen
 
 
 

 Udvalgsmedlem

 
 Lis Pedersen

 
 Udvalgsmedlem

 

Bent Knudsen