Turneringsregler

Tak for jeres tilmelding til bowlingturneringen.

Programmet er nu klar. (2017-18)

Se alle - under turneringsplan!

UDREGNING - HCP - KLIK NEDENFOR!!

 

Turneringsregler:

3-mands hold spiller 2 serier, med baneskift efter 1. serie.
Der må udskiftes med reservespillere.
Skiftes der midt i en serie, må spillerne ikke genindtræde i kampen.
En spiller der har spillet på et hold, kan ikke spille på andre hold.

For at præcisere reglen om at der ikke udsættes kampe gælder følgende regler.
Ved bane nedbrud på en bane før eller i første serie, spilles en serie af begge hold,
eller den påbegyndte serie færdig, på den anden bane og en serie er gældende for kampens udfald.

I anden serie spilles kampen færdig på den anden bane.
Ved bane nedbrud i første eller anden serie på begge baner, er den opnåede score gældende for kampens udfald.

Er der inden kampstart ikke baner til en kamp, ender denne kamp uafgjort.
I alle tilfælde kan en bane hvorpå der er afbud benyttes til at spille 1 serie færdig

Ud over disse regler, spilles der efter de til en hver tid gældende bowling regler og DFIF´s turneringsregler.

Dommere er: Bowling udvalgets turneringsvagter.

Point:
2 points pr. vunden holdserie.
2 points for største totale keglefald.
I alt 6 points pr. kamp.

Spillerne skal være kampklar 10 min. Før starttidspunkt.
Der må ikke ryges og indtages alkohol under kampene.
Der er kun præmier til 4 spillere på hver af de vindende hold.


HUSK:

Al henvendelse ang. turneringen inden 1. start skal ske til: Leif Jensen - leifjensen43@gmail.com 

Afbud skal meddeles KFI's kontor på tlf. 7553 3322  eller mail senest kl. 15.00 på spilledagen.

Afbud senere end dette medfører en bøde på 100,00 kr.

Udeblivelse medfører en bøde på 200,00 kr.

 

Vel mødt og god kamp.

Med venlig hilsen

Bowlingudvalget