Bestyrelse - 01.02.2019

                             VELKOMMEN - NY FORENING - MED NY BESTYRELSE....

 

  FORMAND - BENT GINNERSKOV

 

SEKRETÆR - MARGIT VESTBJERG

 

KARIN PIHL - KASSERER

 

ANETT BÜLOV - BESTYRELSE

 

HERBERT SKOVSBY - BESTYRELSE

 

JENNY SKYTTE - SUPPLEANT

 

KARIN FLINDT - SUPPLEANT