Regler MotionsFloorball - Turneringsreglement

 

 

 

Kort om spillet

I Motionsfloorball dyster 2 hold mod hinanden på en bane på 10x20 meter. Ideelt set er der floorball bander (det er der til ES Cup), men kan også fint spilles uden eller med fodbold bander/net. Der spilles 3 mod 3 og der spilles uden målmand. Spillet kører uden pauser ved mål, der gives bare op fra mål. Målet er, at spillet skal flyde og ikke afbrydes unødvendigt. Der spilles kampe af kort varighed (til ES Cup 6 min pr. kamp), da der er høj intensitet i spillet.

Motionsfloorball er et enkelt spil hvor vi først og fremmest spiller med fairplay regler. Men lidt regler er der, for at spillet skal flyde godt for alle.

De simple spilleregler er med til at mindske risikoen for skader og medvirker til et højt flow og intensitet i spillet.

Spillere skal på dagen være fyldt 15 år.

De vigtige regler som der spilles efter er:

 

1) Undgå slag på staven

Når en spiller slår på, låser, løfter eller sparker til en modspillers stav.

2) Undgå skub

Når en spiller, der har bolden under kontrol eller forsøger at nå den, på anden måde end skulder mod skulder, presser eller skubber en modspiller.

3) Undgå højt løftet stav

Når en spiller løfter bladet på sin stav over hoftehøjde i tilbagesvinget, før spilleren rammer bolden, eller i fremadsvinget efter spilleren har ramt bolden, eller generelt har høj og farlig stavføring.

4) Undgå stav mellem ben

Når en markspiller placerer sin stav, sin fod eller sit ben mellem en modspillers ben eller fødder.

5) Undgå liggende spil

Når en markspiller i liggende eller siddende stilling stopper eller spiller bolden.

6) Indslag

Når bolden forlader banen, skal det ikke-fejlende hold tildeles et indslag. Et indslag skal tages fra det sted, hvor bolden forlod banen, ved at bolden lægges ved bander og bringes i spil.

Modspillerne skal straks placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.

7) Det er tilladt at stoppe/spille bolden med hele kroppen (dog ikke hoved og arme/hænder).
Mål tæller kun scoret med stav. Hop efter bolden for at spærre med kroppen er ikke tilladt. 

8) Frislag

Når der begås en forseelse der medfører frislag, skal et frislag tildeles det ikke-fejlende hold. Et frislag skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået.

Modspillerne skal straks placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.

 

9) Fairplay

Når der optrædes usportsligt eller aggressivt enten verbalt eller fysisk. Dommer kan tildele frislag til det andet hold og tildele advarsel, i grove tilfælde kan der gives direkte rødt kort.

 

Ovenstående forseelser kan af dommer skønnes til at give frislag.

 

For dig der vil vide mere kan du studere nedenstående:

Generelle turneringsregler

 • 1. Gyldighed

1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for Motionsfloorball og ES Cup, der arrangeres af Dansk Firmaidrætsforbund.

 

 • 2. Stævneomfang for ES Cup

2.1. De tilmeldte hold i de lokale stævner inddeles i puljer således, at man spiller mindst 3 kampe.

2.2. De lokale skole-stævner afholdes i følgende rækker:

Drenge (det er tilladt at have piger på holdet).

Piger (såfremt der viser sig at være mindre end 4 hold tilmeldt et stævne slås rækken sammen med drenge).

2.3. Nr. 1 i en afholdt række kvalificerer sig til finalestævnet.

2.4. Ved større lokale ES Cup stævner kan der være flere hold, der kvalificerer sig til finalestævnet (dette vil der blive informeret om, inden stævnet afvikles, og afhænger af det samlede antal ES Cup deltagere).

 

 • 3. Deltagelse

4.1. En spiller kan kun spille på ét hold.

4.2. Piger kan deltage på drengehold, men drenge kan ikke deltage på pigehold.

4.3. En spiller skal være tilmeldt den skole han/hun stiller op for. I modsat fald vil spilleren blive udelukket.

 

 • 5. Stævneafvikling

5.1. Stævner kan af stævneledelsen afvikles på følgende måder:

 1. Alle spiller mod alle.
 2. Indledende kampe i puljer, efterfulgt af cup- og/eller puljekampe.

 

 • 6. Indplacering af hold

6.1. Puljeafvikling:

 1. Holdene indplaceres efter pointsystemet.

For vunden kamp gives 3 point.

For uafgjort kamp gives 1 point.

For tabt kamp gives 0 point.

 1. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige placering.
 2. Indbyrdes kamp (point, måldifference, flest scorede mål).
 3. Bedste måldifference i puljen.
 4. Flest scorede mål i puljen.
 5. Straffeslagskonkurrence (se cupafvikling).

I tilfælde af at to eller flere hold står lige, og IKKE har spillet samme antal kampe (dvs. ét af holdene har fået aflyst en kamp), bortfalder resultatet mod det udeblevne hold for de hold, der står lige.

 

6.2. Cupafvikling

Ved uafgjort i cupkampe går man direkte til straffeslag.

 

 • 7. Udeblivelse/for sent fremmøde

7.1. Såfremt et hold udebliver til holdets første kamp i en pulje, taber holdet kampen med 0-3 og modstanderen tildeles 3 points. Holdet kan stadig blive puljevinder.

 

 • 8. Protest mod dommeren

8.1. Skønner anføreren af et hold, at dommeren har anvendt loven forkert, skal der for at indsigelsen kan tages i betragtning - på spillepladsen - straks protesteres over for dommeren.

8.2. Efter kampens afslutning skal dommeren og anføreren hos stævneledelsen bekræfte, at der er nedlagt protest. Herefter må det protesterende hold udfærdige en skriftlig protest, som behandles og afgøres umiddelbart efter som øvrige skriftlige protester.

 • 9. Spilleregler 
  Spilleregler for Motionsfloorball

Der spilles efter ’Spilleregler for floorball’ – med følgende ændringer:

 

Banens dimensioner: Banen skal være 20 m x 10 m.

Markeringer på banen: Der er ingen markeringer på banen.

Målfelt: Der er intet målfelt.

Målmandsfelt: Der er intet målmandsfelt.

Målstørrelse: Højde: 60 cm. Bredde: 90 cm. Dybde: 40-50 cm.

Udskiftningsområder: Udskiftningsområder med en længde på 4 m skal markeres på en af banens langsider, startende 1 m fra midten. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.

Spillere: Spillere kan kun være markspillere – der må ikke benyttes målmænd. Under spil, må der højest være 3 spillere fra hvert hold på banen på samme tid. Et hold består af 3-5 spillere, der alle må anvendes i kamp. Spillerne må ikke deltage på mere end et hold.

Spilletid: Spilletiden er 6 min per kamp. Der er ingen pause.

Specielle regulativer for målmænd: Der spilles uden målmand: alle spilleregler der omtaler målmand i ’Spilleregler for floorball’ udgår.
Igangsætning: Spillet startes med en Face-Off på midten af banen ved kampstart. Efter en scoring startes fra målet og sættes i gang omgående. Intet spilstop. Modstander skal trække sig 3 m fra målet.

Straffeslag: Et straffeslag udføres ved at en spiller, fra egen banehalvdel, skyder til bolden mod modstanders mål. Ingen andre spillere må være på den banehalvdel der skydes mod. Ved straffeslag under kamp forsætter det andet hold med bolden, uanset om der er scoret eller ej.

 

Ressourcer:

’Spilleregler for floorball’: www.dgi.dk/media/3384/spilleregler.pdf 
Korrekt udstyr: 
www.copenhagenfloorballcenter.dk

 

9.1.  Det er ikke nødvendigt at kende- og overholde de officielle spilleregler for at få stort udbytte af at spille Motionsfloorball, som disse ES Cup stævner er baseret på. De simple spilleregler er med til at mindske risikoen for skader og medvirker til et højt flow og intensitet i spillet.

De vigtige regler som der spilles efter er:

 

Følgende forseelser kan af dommer skønnes til at give frislag:

1) Undgå slag på staven

Når en spiller slår på, låser, løfter eller sparker til en modspillers stav.

2) Undgå skub

Når en spiller, der har bolden under kontrol eller forsøger at nå den, på anden måde end skulder mod skulder, presser eller skubber en modspiller.

3) Undgå højt løftet stav

Når en spiller løfter bladet på sin stav over hoftehøjde i tilbagesvinget, før spilleren rammer bolden, eller i fremadsvinget efter spilleren har ramt bolden, eller generelt har høj og farlig stavføring.

4) Undgå stav mellem ben

Når en markspiller placerer sin stav, sin fod eller sit ben mellem en modspillers ben eller fødder.

5) Undgå liggende spil

Når en markspiller i liggende eller siddende stilling stopper eller spiller bolden.

6) Indslag

Når bolden forlader banen, skal det ikke-fejlende hold tildeles et indslag. Et indslag skal tages fra det sted hvor bolden forlod banen, ved at bolden lægges ved bander og bringes i spil.
Modspillerne skal straks placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.

7) Det er tilladt at stoppe bolden med hele kroppen, men kun at spille med staven.

8) Frislag

Når der begås en forseelse, der medfører frislag, skal et frislag tildeles det ikke-fejlende hold. Et frislag skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået.

Modspillerne skal straks placere sig mindst 3 m fra bolden, staven medregnet.

 

9) Fairplay
Når der optrædes usportsligt eller aggressivt enten verbalt eller fysisk. Dommer kan tildele frislag til det andet hold og tildele advarsel, i grove tilfælde kan der gives direkte rødt kort.

 

9.2. Dommer kan tildele en spiller en advarsel (gult kort), dette medfører ingen udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort). Holdet kan indsætte anden spiller.

9.3. Udvisning for resten af kampen medfører ikke karantæne i holdets efterfølgende kamp. Pådrager samme spiller sig en udvisning mere i samme stævne, kan stævneledelsen idømme en karantæne.

 

 • 10. Dommere/bolde

11.1. Til lokale ES Cup stævner stiller arrangøren forening/skole med dommere. Linjedommere anvendes Ikke.

11.2. Til Finalestævnet sørger Dansk Firmaidrætsforbund for dommere.

11.3. Ved stævner sørger stævneledelsen for stave og bolde i spilleklar stand, egne stave må anvendes.

 

 • 12. Påklædning

12.1. Spillerne skal være ensartet påklædt, hvad angår T-shirts farve. Hvis 2 holds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, så fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket. Stævneledelsen har overtræks trøjer med.

12.2. Der skal anvendes indesko.

 

 
CVR: 39603128
Handelsbetingelser