Regler 5 - mands hold

5 mands fodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1.  Spilleregler

1.1  Off-side reglen anvendes ikke.

1.2  Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, 
      målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter væk 
      fra bolden.

1.3  Dommeren skal, i stedet for en advarsel, foretage tidsbegrænset 
      udvisning af 
        spilleren i 5 min.
        I gentagelsestilfælde resten af kampen.

1.4  Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efter-
       følgende kamp.

1.5 Flyvende udskiftning er tilladt uden dommerens accept.

1.6  Al udskiftning (dette gælder også når bolden er ude af spil) skal foregå 
       fra midterlinien for såvel udtrædende som indtrædende spiller.
       Udtrædende spiller skal være ude inden indtrædende går ind.
1.7  Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med 
       skulderen er tilladt.
       Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes 
       med direkte frispark, evt. straffespark.
  
1.8  Målmanden kan ikke score med hånden (udkast).
 
1.9  Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder love for Association 
       fodbold (nyeste udgave).

2.  Mål og spilleplads

2.1  Målene størrelse er min.: 2 x3 m (håndbold mål) og max.: 2 x 5 m.

2.2  Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af
       Dansk Firmaidrætsforbund godkendte skitse, såfremt det er muligt   
       med de baner der er til rådighed. Længde: 50 - 60 m og Bredde: 25 - 
       30 m.

2.3  Af banens afmærkninger bruges:
       a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit.
       b. Arealet mellem banens fuldt optrukne linie og mållinien som 
           målfelt/straffesparkfelt.
       c. Midten af banens straffesparklinie som straffesparkplet.

3.  Målmanden
  
3.1  Udenfor mål feltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke benytte 
      hænder/arme  
        (markspiller).

Indefodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1. Spilleregler

1.1 Inde-fodbold afvikles efter de af:
        - Dansk Fodbolddommer-Union,
        - Dansk Firmaidrætsforbund,
        - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
        - KFUM’s Idrætsfobund samt
        - Foreningen af Lokalunioner
       godkendte spilleregler for Indefodbold.

1.2 En kamp startes ved, at det i programmet førstnævnte hold giver bolden 
      op.

1.3  Al udskiftning (dette gælder også, når bolden er ude af spil) samt 
       indtræden på banen skal foregå gennem den dertil indrettede låge i 
       egen endebande. 

1.4 En udvist spiller skal benytte den nærmeste låge.

1.5 Såfremt en spiller ikke benytter den rigtige låge eller springer over 
      banden, så medfører dette udvisning af yderligere den medspiller der
      er nærmest forseelsen.

1.6 Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende 
      kamp.

 
CVR: 39603128
Handelsbetingelser